Ağız - Çene Cerrahisi

Diş hekimliği cerrahisi nedir?
Ağız boşluğu içerisinde yer alan yumuşak doku (yanak, damak,dil,dudak gibi) ve sert dokuları (dişler,kemikler) ilgilendiren her türlü rahatsızlığın teşhisini ve cerrahi tedavisini lokal anestezi, genel anestezi veya sedasyon anestezisi altında ameliyathane ortamında operasyonlar yaparak gerçekleştiren bir bölümdür.

 Çene Cerrahisi Ne Demektir?
 Çene cerrahisi , insanların doğuştan gelen alt veya üst çene de oluşan doğumsal veya kaza  sonu çu oluşan problemleri gidermenin cerrahi ismidir.
 Çene cerrahisi alanında yapılan müdahaleler kimi zaten estetik açıdan kimi zaman ise  yukarıda belirtildiği gibi doğumsal problemlerden dolayı gerçekleşir. Ayrıca çene  cerrahisinde çene törpüleme  çene uzatma çene kısaltma ve öne veya arkaya alınması gibi  konuları da içerir.


Çene Eklemi Bozuklukları Nasıl Oluşur?
Çene eklemi fonksiyonel olarak da çok boyutlu hareketler yapması itibariyle diğer eklemlerden ayrılır. Çene eklemi hemen hemen 24 saat durup dinlenmeden çalışır. Konuşma, çiğneme, yutma gibi ana fonksiyonlarının yanında uyku dahil devamlı çene hareketi olur. Çene eklemi hastalıkları, bu anatomik yapıların uyumlu çalışmasını engelleyen etkenlerden kaynaklanır. Bunlar geçici ya da uzun vadeli olabilir.


Çene Eklemi Hastalıklarının Belirtileri Belerdir?
1- Ağız açmada kısıtlılık,
2- Kulağa, yüze, dişlere, gözlere yansıyan ağrı,
3- Çiğneme kaslarında ağrı,
4- Yüzde asimetri,
5- Çenenin açık olarak takılı kalması,
6- Kulağa, yüze, dişlere, gözlere yansıyan ağrı,
Eklem hastalığının tedavisinde yöntem, tüm hastalıklarda olduğu gibi öncelikle etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Bu anlamda eksik ve hatalı dişler düzeltilir, kapanış sorunları ortodontik olarak çözülür, kassal sorunlar gerektiğinde bir fizik tedavi uzmanı yardımıyla ortadan kaldırılır.


Çene Ameliyatı Neden Yapılır?
Çene Ameliyatları yüzdeki şekil bozukluklarını gidermek amacı ile yapılır ; estetik olarak yüz güzelleştirmek yada bir rahatsızlık sonucu yapılabilir. Çene’nin yüz şeklini bozması halinde çeneyi yüz asimetrisine uygun hale getirmek veya çene ucuna yapılan düzeltme ameliyatları ile yüz şekli yani estetik görünüm amaçlı çene ameliyatları yapılabilir.


Çene Ameliyatı Sonrasında Kalıcı Bir İz Oluşur Mu?
Çene ameliyatları agız içinden yapılacağı için estetik açısından bir ameliyat izi oluşturmaz. Bu da ameliyatın pozitif yanlarındandır.


Çene Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Çene ağrıları , uyuşması , dişlerin bozukluğu ,asimetrisi dağılmış ağızlar da çeneye baskı yapabilir. Bu yüzden genelde çene cerrahisi ameliyatları bir ortodontist desteğiyle daha sağlıklı sonuçlara ulaşacaktır.
Çene ameliyatları genel anestezi altında yapılırlar. Konu hassas olduğu için genelde tam teşekküllü hastane ortamında bu ameliyatlar yapılmalıdır. Ameliyat sonrası ağrılı dönem verilen ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar ile acı en aza indirilir.


Çene Ameliyatı Sonrasında İyileşmek İçin Ne Kadar Zaman Gereklidir?
Çenenin bozukluğu ve yapılan ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak hasta, ortalama 2 hafta istirahat etmelidir.


Çene Ameliyatlarını Kim Yapar ?
Çene ameliyatlarını çene cerrahisi alanın da uzmanlaşmış plastik cerrahlar yapabilir.  Estetik cerrahi uzmanı bir doktorun çene cerrahisi alanında özel bir eğitim alarak ameliyat yapması muhtemeldir.


Çene Ameliyatı Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Hastanın durumu yüz yapısı ameliyatta nelerin yapılacağı fiyatı belirleyen unsurlardır. Bu yüzden ameliyatın fiyatı için ortalama bir rakam verilmesi mümkün değildir.


Çene Ameliyatı Fiyatları Hakkında Doktorunuza Sorabilirsiniz.


Çene Ameliyatı Kimlere Yapılır?
Çene ameliyatları yüzde şekil bozukluğu olan tüm hastalara yapılır.  Fakat yüzde şekil bozukluğu olan hastanın yaşı küçük ise anne ve babalarına büyük iş düşmektedir. Çene deformitesi olan bir çocuğun küçük yaşta ameliyat olması psikolojisi açısından çok faydalıdır. Çocuğun sosyal gelişimini doğrudan etkiler.


Çene Ameliyatı Sonrası His Kaybı Yaşanır Mı?
Ameliyatlı bölgede his kaybının olması doğaldır. Fakat bu bazı durumlarda geçici bazı durumlar da kısmı sürekli olabilir. Bu yapılan ameliyat ile alakalıdır.


Ortognatik Cerrahi Nedir?
Ortognatik cerrahi yüz kemiklerindeki iskeletsel ve dişsel bozuklukların düzeltilmesi ameliyatlarını tarif eden genel bir terimdir.


Ortognatik Cerrahi Hangi Durumlarda Uygulanmalıdır?
Yüz iskelet yapısında olabilecek ve ortognatik cerrahi ile çözümlenebilecek sorunlar şunlardır:

 • Alt çenenin  önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması,
 • Alt çenenin bir tarafının veya tümünün az gelişmesi,
 • Üst çenenin önde, geride, sağ yan veya sol yanda olması,
 • Üst çenede gelişim azlığı,
 • Alt çene ve üst çenedeki dişlerin birbirine değmemesi ( Açık ısırım deformitesi)
 • Çene ucunun ileride ya da geride olması,küçük veya büyük olması,
 • Elmacık kemiklerinin olması gerekenden büyük, küçük, önde veya geride olması,
 • Kaza ve tümör nedeniyle çenelerin şekil ve yapısının bozulması.

 Alt çene ve üst çene arasındaki ilişkinin normal olmadığı durumlarda ısırım bozukluğu-maloklüzyon ortaya çıkar. Dişlerde ve iskelet yapısındaki bu sorunlar değişik ölçüde yüz estetiğine de yansımalar gösterir. Yani, burada sorun hem fonksiyonel ve hem de estetiktir.


Isırım Bozukluklarının Tedavisini Kimler Yapar?
 Kişide mevcut olan ısırım bozuklukları plastik cerrah ve ortodontistin yer aldığı ekip çalısması ile rafine olarak düzeltilebilir. Tek başına plastik cerrah veya ortodondist ideal sonucun elde edilmesi için yeterli değildir.


Isırım Bozukluklarının Tedavi Süreci Nasıldır?
 Bu tür sıkıntıları olan kişiler için öncelikle mevcut sorunun nasıl bir süreçte oluştuğu belirlenir.  Sonrasında ayrıntılı ağız içi muayene yapılır. Çene ekleminin de ayrıntılı olarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra dijital kamera ile elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında değerlendirilir ve hastanın tedavi sonrası görünümü belirlenir.  


Isırım Bozukluklarında Cerrahi Müdahalenin Yanında Ortodontik Tedaviye İhtiyaç Duyulur Mu?
Hastaların cerrahi öncesinde görmesi gereken ortodontik tedaviyi (tel tedavisi) belirlemek için ortodontist ile birlikte hastanın değerlendirilmesi gerekmektedir.  Cerrahi öncesi dönemde dişlerdeki çarpıklıklar düzeltilir.  Hastanın radyografileri üzerinde yapılan çalışmalarla (Sefalometrik analiz) ameliyat planı belirlenir. Ameliyat sonrası dönemde devam eden ortodontik tedavi ile iyi bir bitiş sağlanır.


Çene Estetiği Ameliyatları Nedir?
Çene estetiği ameliyatları çenenizin genel olarak büyütmek veya küçültmek amaçı ile  yapılan estetik operasyonlardır. Bu operasyonlar duruma göre üst çeneye veya alt çeneye yapılır.


Çene Estetiği Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılır?
Çene ucu normalden küçük veya büyük olabilir. Her iki deformite de belirgin estetik sıkıntıya yol açar. Bu gibi durumlarda çene estetiği ameliyatları yapılmaktadır.


Çene Ucu Estetiği (Genioplasti) Nedir?
Çene ucu estetiği , çenenin uç kısmında yapılan müdahaleye denir. Genioplasti adı da verilir. Genioplasti ameliyatları çene ucunun estetik görünümünü değiştirmeye dönük ameliyatlardır. Bu estetik ameliyatlar ile çene ucunun büyüklüğü ve uzunluğu artırılabilir veya azaltılabilir. Yani, çene ucu estetik normlara uygun şekilde yeniden şekillendirilebilir.

Çene Ucu Estetiği Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılır?
 Çene ucunun normalden büyük olması durumunda estetik görünüm açısında bu fazlalık kısaltılır. törpüleme veya cerrahi işlemle bu ameliyat gerçekleşir.
Çene ucuna yapılan estetik operasyonların bir diğeri ise çene ucunun normal boyutlardan küçük olması durumudur. Çene ucu estetiği ameliyatında çene uzatılabilir ve estetik bir görünüm kazandırılabilir.
Çene ucunun normalden büyük olması kişinin yüz harmonisini olumsuz etkiler ve kaba bir görünüme neden olur. Yapılacak operasyonla çene ucu estetik normlara uygun olacak şekilde küçültülebilir.
Çene ucunun normalden küçük olması durumuna daha sık rastlanır. Kişi aynı zamanda kemerli bir buruna sahipse deformite daha da belirgin olmaktadır ve “Kuş yüzü (Bird face)” olarak adlandırılan durum ortaya çıkmaktadır.


Çene eklemi Ağrıları Nasıl Oluşur?
Çene eklemi kabaca ağız açıp kapatma konuşma beslenme mimik oluşturma gibi fonksiyonları oluşmasının sağlar. Bu belirttiğimiz fonksiyonlarda bir anormallik söz konusu olduğunda tedavi süreci başlar.


Çene Eklem Ağrılarının Nedenleri Nelerdir?
•           20 lik diş çekimleri,
•           Başarısız çene kırığı ameliyatları,
•           Tranvatik nedenler Ör: Kavga etme sonucu fiziksel tahribat veya kaza sonucu oluşan tahribat
•           Uyumsuz kullanılmış protezler,
•           Ailevi genetik etkenler
•           Stres
•           Uykuda veya normal yaşantıda istem dışı diş sıkma
•           Diş gıcırdatma


Çene Eklemi Ağrılarının Belirtileri Nelerdir?
•           Uykudayken diş sıkma sonucu uyandığında ağzını hiç veya kısmen açamamak,
•           Yemek yeme esnasında çeneden gelen sesler,
•           Bu esnada oluşan ağrı,
•           Uykuda çene ağrısı yüzünden uyanma,

Çene Kırıkları


Çene Kırıkları Nasıl Oluşur?
Çene kırıkları travmatik yani kaza ve fiziksel darbeler sonucu oluşan kırıklardır. Vücudun her yerinde oluşabilecek olacağı gibi kırıklar çene böylesinde de oluşabilir ve tedavisi de mümkündür.


Çene Kırıklarının Tedavisi Nasıl Yapılır?
Çene kırıkları tedavisinde birçok yöntem ve teknik mevcuttur. Üst çenenin alt çeneye bağlanması veya kırık olan uçların Schnee teliyle birbirine bağlanması gibi. Bu yöntemlerin her ikisinde hastanın durumuna göre uygulanabilir. Tek amaç hastanın kırık  öncesi çene kullanımına kavuşmasıdır. Bu konuda uzmanlık alanı çene cerrahisi olan plastik cerrahların tercih edilmesi daha uygundur.


Çene Kırıkları Ameliyatı Öncesi Neler Yapılır?
Bu operasyon öncesi tam ve eksiksiz bir muayene yapılır. Bu inceleme ile sonrasında yapılacak ameliyat tekniği belirlenir.


Çene Kırıkları Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Çene kırıkları ameliyatı sonrasında dişleri zorlamadan fırçalanması için yumuşak uçlu fırçalar tavsiye edilir. Aynı şekilde beslenme de yumuşak gıdalarla yapılmalıdır. Ameliyat sonrası alt ve üst çenenin birbirine bağlanması gerekmez. Hastaya ağrı kesici ve antibiyotik verilmesi yeterli olur.


Çene Ucu Törpüleme Ameliyatı Nedir?
Yüz şekillendirme ameliyatları içinde kullanılan çene ucu törpüleme ameliyatları kişinin yüz ifadesini daha canlı ve estetik açıdan daha alımlı bir hale getirmek için yapılır. Çene ucu törpüleme ameliyatları tüm dünyada sıklıkla yapılan estetik ameliyatlardır.


Çene Ucu Törpüleme Ameliyatı Nasıl Yapılır ?
Çene ucu törpüleme ameliyatları çenesi normalden daha büyük olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Yüze yeni şeklini vermek için çene ucunun özen aletler ile törpülemek suretiyle kısaltılmasıdır. Çenenin estetik görünüm açısından yüze uygun hale getirmek için burun estetiği endoskopik yüz germe ameliyatları ile birlikte yapılabilir.


Çene Ucu Törpüleme Ameliyatı Sonrası  Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Çene ucu ameliyatı sonrasında çene bölgesinde şişlikler morluklar oluşabilir. Bunlar geçicidir. Ameliyat sonrası ağrıyı ise verilen ilaçlarla önüne geçilir. Çene ucu törpüleme ameliyatı sonrasında hasta 2 hafta süreyle dinlenmelidir. Bu süre sonrasında işine devam edebilir.


Çene Ucu Törpüleme Ameliyatı İçin Yaş Sınırı Nedir?
Çene ucu normalden daha büyük olan hastalar bu ameliyatı olabilir. Bu ameliyat için yaş sınırı 20 dir. Bir insan yüzündeki kalıcı görüntüsünü yani gelişimini bu yaşa kadar tamamlar. 20 yaş ve üzeri kalıcı görünümü ortaya çıkar. Çene ucuna yapılan müdahalelerin erken yaşta yapılmasını hastanın ilerleyen döneminde ki sosyal psikolojik etkileri nedeniyle olunması tavsiye edilir.


Çene Ucu Törpüleme Ameliyatı Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Çene ucu törpüleme ameliyatları hakkında fiyat vermek çok zordur. Çene hastadan hastaya değişir. Her hasta için farklı işlemler yapılabilir. Hastanın doktora muayene olması fiyat alma açısından daha sağlıklıdır.


Dudak-Damak Yarılmaları Nasıl Oluşur?
Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı (doğuştan veya kaza sonucu oluşmuş estetik bozukluklar )yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkar.
Dudak-damak yarığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik faktörler, çevresel faktörler, gebelik esnasında kullanılan bazı ilaçlar, annenin gebelik esnasında sigara ve alkol kullanımı, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, folik asit ve B vitamin eksikliği bu duruma yol açabilir.


Dudak Yarığı Tedavisi Nasıl Yapılır?
 Dudak yarığı onarımı bebek 3 aylık iken yapılır. Dudak yarığı onarımında amaç estetik olarak normale yakın bir görünüm sağlamaktır. Damak yarığı tedavisinde  bebeğin estetik olarak düzgün dudak biçimine getirilmesi sağlanır.


Damak Yarığı Tedavisi Nasıl Yapılır?
Damak yarığı onarımında esas hedef damaktaki kas fonksiyonunun onarılarak normal fizyolojinin temin edilmesi ve sonuç olarak da normal konuşmanın sağlanmasıdır.


Çene Uzatma Ameliyatları


Çene Uzatma Estetiği Nedir?
Çene boyu uzatma, çene boyunun dengeli bir şekilde uzatılmasıdır.


Çene Uzatma Estetiği Neden Uygulanır?
Çene uzatma estetiği ne ihtiyaç duyma gereksinimleri değişkenlik gösterebilir. Doğumsal veya gelişimini tam olarak tamamlayamamış hastalarda bu estetik operasyon yapılabilir. Bunların dışında yüz asimetrisine uygun olmayan bir çene yapısına da estetik operasyonlarla müdahale edilebilir.


Çene Uzatma Estetiği  Nasıl Gerçekleştirilir
Alt çene estetiği veya üst çene estetiği adı verilen operasyonların her ikisinde de yöntem aynıdır. Çene kemiklerine distraktör denilen bir alet yerleştirilerek çene kemiğinin boyu günde 1mm uzatılması mümkündür.


Çene Estetiği Olma Yaşı Kaçtır?
18 yaşını doldurmuş hastalar için çene uzatma tedavisi mümkün olabilir.

Çene Boyu Uzatma Estetiği Sonrası Neler Yapılmalıdır?
Ameliyat sonrasında hastanın dikkat edeceği  hususlardan biri beslenirken sert veya yerken çeneyi zorlayacak yiyeceklerden kaçınmasıdır. Çene eski işlevini tekrar sağlayana kadar bu devam etmelidir. Fiziksel ve tranvatik etkenlerden hastanın kaçınmak gereklidir.


Çene Tümörlerinin Tedavisi
Vücudun diğer bölgeleri gibi ağız ve çenelerde de iyi huylu veya kötü huylu tümörler oluşabilir. Bunlar ya ağız içindeki yumuşak dokularda sigara vb. irritatif etkileri ile değişikliğe uğraması sonucu veya diş ve dişi oluşturan yapıların dönüşümü sonucu ağız ve çeneler bölgesinin tümörleri oluşur.


Çene Eklemi Nasıl Bozulur?
Alışkanlık olarak çenenizi sıkıyor, gıcırdatıyor ve kaydırıyorsanız eklem içerisindeki kıkırdağı zedelersiniz. Birçok insan uyurken dişlerini gıcırdatır ve oda arkadaşları bunu söyleyene kadar farkında olmayabilir. Aynı şekilde günün uzun bir zamanını sakız çiğneyerek geçiriyorsanız çene ekleminize, yemekler arasında kendine gelme fırsatını tanımıyorsunuz demektir. Yemeğinizi hep aynı çene tarafında çiğniyorsanız bu taraf eklem üzerinde normalden fazla basınç yaratarak ekleminizi yıpratıyorsunuz demektir.
Yukarıda anlatılan bozuklukların her birinde, eklemde, belli bir noktada hasar oluşur. Bu hasar sinir ucuna kadar ulaşırsa ağrı duyulur. Travmatik tip bir eklem bozukluğudur bu. Bu bozukluk "ağrılı" veya "yanlış görev" yapan eklem anlamındadır.


Çene Ameliyatları Hangi Durumlarda Yapılır?
Sadece dişlerin şekil bozukluğuna bağlı maloklüzyon durumunda diş hekimliği tarafından ortodontik tedavi uygulanarak dişlerin oklüzyonu düzeltilir. Mikrognati yani çenenin normalden küçük olması durumunda çene kemiği uygun yerlerden kesilerek öne doğru alınır ve oluşan açıklığa vücudun başka yerlerinden alınan kemik dokusu nakledilir. Çenenin aşırı geliştiği prognati durumunda ise uygun yerlerden kemik dokusu kesilerek çene geriye doğru alınır.


Çene Eklemi Nasıl Çalışır?
Bir şeyi kuvvetlice ısırdığınızda sadece dişlerinize değil aynı zamanda çene ekleminize de kuvvet uygularsınız. Çene eklemine uygulanan basınç çenenin yapısı sonucu daha geniş bir alan üzerine yayılır böylece eklemdeki hasar ve yırtıklar daha çabuk iyileşebilir. Eklemler hareketin hassas olmasını sağlamak amacıyla lastiksi ve kaygan bir yapı olan kıkırdak ile döşelidir.


Çene Eklemi Bozukluğu İçin Ne Yapılabilir?
Şayet hafif bir eklem bozukluğunuz varsa ve erken teşhis edilmişse şu önerilerden fayda görürsünüz:
1-Çenenizin sağ ve sol tarafını çiğnemede eşit kullanınız.
2-Bilinçli olarak yapıyorsanız dişinizi gıcırdatmayı ve sıkmayı bırakınız.
3-Sakız çiğnemeyiniz.
4-Sert, zor çiğnenen yiyeceklerden kaçınınız.
5-Günde iki kere yarım saat çene ekleminiz üzerine sıcak uygulayınız.


Çene Eklemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?
Çene eklemlerinin tam açılmama, hiç açılmama, çene açıldıkça yerinden çıkma gibi fonksiyon bozukluklarını kapsar. Eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorun çözümlenir. Yapılan girişime göre değişen bir ameliyat sonrası bakım ve tedavi süreci vardır. Ya çene hareketleri tamamen kısıtlanır veya hastaya sürekli çene hareketi önerilir. Genel anestezi altında yapılan bir günlük operasyonlardır.


Çene ve Yüz Kırıklarının Tedavisi Nasıl Yapılır?
Çene ve yüz kemiklerinin kırıkları, yirminci yüzyılın en büyük problemlerinden olan trafik kazaları sebebi ile oluşur. Ayrıca, düşmeler, kavga gibi sebepler de çene ve yüz bölgesi kırıklarına sebep olan olaylardır.
Çene, yüz kırıkları ilk bakışta dramatik bir görünüm sergileyebilir ancak uzmanının tedavisi ile son derece güzel bir sonuç verir. Çene kırıklarınındakemiğin iyileşmesi kadar, alt ve üst çene dişlerinin diziliş ve kapanışının (Oklüzyon) kaza öncesi durumuna getirilmesi büyük önem taşır.


Çocuklarda çene kırıkları ayrı ve ciddi bir önem taşır. Düzgün bir tedavi görmeyen bir çocukta ileride, çeneler ve yüzde çok bariz şekil ve fonksiyon bozuklukları ortaya çıkacaktır.

20 YAŞ DİŞLERİ
20 yaş dişleri, yaş ilerledikçe sorunlu dişler haline gelir. Halk arasında bu dişlerin işe yaramadığı ve çekilmesi gerektiği gibi düşünceler giderek yaygınlaşmakta ve çok sayıda da operatif faaliyetlerle bu dişler alınmaktadır.


Yirmi Yaş Dişleri ve Çekilmesi  
Ağzımızda en son süren dişler yirmi yaş dişleridir.  20 yaş dişleri dişlerimizin en arkasındaki bölgede (son dişler) üstte ve altta 2 şer adet olmak üzere toplamda 4 adettir. Genellikle yirmili yaşlarda sürdükleri için bu isimle veya akıl dişi olarak da adlandırılırlar. Bazı kişilerde de doğuştan hiç yirmi yaş dişi germi oluşmamıştır. Dolayısıyla bu kişilerde yirmi yaş dişleri hiçbir zaman sürmez. Ancak bazen bu dişler oluştukları halde sürme problemleri oluştururlar. Çenede yer olmaması veya çeşitli nedenlerle yirmi yaş dişlerini çekmek gerekebilir.


Yirmi Yaş Dişlerinin Ağızdaki Negatif Etkileri Nelerdir?

 • Yirmilik dişler, fırça ve diş ipiyle ulaşılması zor alanlarda bulunurlar. Zamanla çürümeye yol açan bakteri, asit ve yiyecek artıkları bu bölgede toplanır. Eğer diş çürür ve dolguyla restore edilmezse  diş kısa zamanda iltihaplanır.
 • Bu dişleri temiz tutmak zor olduğundan biriken bakteri ve yiyecek artıkları kötü ağız kokusuna sebep olur.
 • Dişeti altında yatay (düşeyden sapmış) pozisyondaki gömük bir diş, diğer dişlerin hareketi, sıklaşması ve çarpıklaşması ile sonuçlanacak olan bir basınç oluşturur.
 • Gömük dişin üzerini kaplayan dişetinin altına toplanan bakteriler enfeksiyona yol açar.

Ağızdaki Yerleşimlerine Göre Yirmi Yaş Dişleri

 • Tam gömülü 20.yaş dişleri ;genellikle sorun yaratmazlar. Fakat röntgen ile takip edilmeleri gerekir. tam gömülü olmalarına rağmen öndeki dişin köklerine baskı yapabilirler.
 • Kısmen çıkmış 20.yaş dişleri ; en çok sorun çıkaranlardır. Tam çıkamadıkları için öndeki dişe baskı yaparak çıkmaya çalışırlar. Üzerlerindeki diş eti parçası ( kapşon ) , zamanla arasına yemek artıklarının kaçması ve bakteri üremesi nedeniyle iltihaplanır.Dişin etrafındaki diş etinin iltihaplanması sonucunda ; ağrı , şişlik , abse oluşur. Çürük için uygun ortam oluştururlar.
 • Tamamen çıkmış 20.yaş dişleri ; genellikle sorun çıkarmazlar fakat çok geride oldukları için fırçalanmaları zordur. Bu nedenle ağız bakımı çok iyi olmayan hastalarda koruyucu bir önlem olarak çekilmeleri tavsiye edilir.

20 yaş dişini çektirmek zorunda mıyım?
Her koşulda değil ama şartlara göre çekim kararı verilmelidir. Fakat ileriki yıllarda işimize yarayacak ve okluzyonda yerini alacak 20 yaş dişleri kesinlikle çekilmemeli ve adeta yedek diş olarak saklanmalıdır. Bu dişler bazen ciddi anlamda hayat kurtarıcı olabilir. Köprü yapılacak bir dişin son ayağı olabilirler.


20 yaş  dişinin çekilmesini gerektiren haller nelerdir?
Ağzımızda en son süren dişler üçüncü azı dişleridir. Genelde 17 ile 25 yaşları arasında sürmeye başlar. Çene kemiğine kaynaşmış ve anormal pozisyonlu bir dişin ileride yol açacağı zararlar göz önüne alınarak çekimine karar verilebilir. Diş arkındaki yer darlığı durumlarında dişin sürmesi dişeti-kemik ve diğer komşu diş engeline takılabilir.


Çürük:
Tükürük, bakteri ve yiyecek parçaları yeni çıkmakta olan dişin açtığı yuvada birikerek hem yirmilik dişi hem de yanındaki azı dişini tehdit eder. Bu tip çürükleri fark etmek ve tedavi etmek oldukça zordur. Ağrı ve enfeksiyona yol açan ve apseyle sonuçlanan ağır tablolar meydana gelebilir.


Dişeti hastalığı (perikoronit):
Kısmen çıkmış bir yirmilik dişin, dişetinde bakteri ve yiyecek artıklarının depolandığı bir enfeksiyon odağı oluşur. Bu durum ağız kokusu, ağrı, ödem ve trismusa (ağzın tam açılamamsı hali) sebep olur. Enfeksiyon lenfler aracılığı ile yanak ve boyuna yayılabilir.


Basınç ağrısı:
Bu tür dişler çenedeki darlıktan dolayı önündeki diğer dişleri de ittirerek ciddi bir basınç ve ağrıya da sebep olurlar.20 yaş dişlerinden kaynaklanan ağrılar sadece çenelerde değil, baş boyun sırt gibi vücudun üst kısmında da hissedilir. Bu ağrılar zaman zaman çok ciddi olmakta ağrı kesicilerle bile geçmeyecek kadar şiddetli olmaktadır.


Çapraşıklık
Eğer çene darlığımız varsa ve 20 yaş dişlerimizde çıkamıyorsa işte burada bir sorun var demektir. Bu sorunu çözmek için 20 yaş dişleri çıkmaya çalışır bazen de başarılı olur. İşte eğer 20 yaş dişleri başarılı olursa çene darlığını mutlaka diğer dişlerin yerini değiştirerek çözmüş demektir.
Buda genellikle ön dişler olur. Arka azı bölgesinden ciddi bir basınçla itilen dişler baş ağrına sebep olduğu gibi bu sırada da sağa sola hareketle veya dönme hareketleriyle ciddi bir çapraşıklık ya da yer kaybına uğrarlar. Buda çok ciddi estetik kayıplara yol açar.


Protezle ilgili sebepler:
Protez planlaması yapılan bir ağızda yirmilik dişleri hesaba katmak gerekir. Çünkü, yirmilik diş çekildikten sonra değişen ağız yapısına göre yeni bir protez yapmak gerekecektir.


Kist oluşumu:
Gömük bir dişin sebep olduğu kistik lezyon vakaları gözlenmiştir. Kistik lezyonlar kemik yıkımına, çene kemiğinde kendiliğinden oluşan kırıklara ve çevredeki dişlerin yer değiştirmesine ya da zarar görmesine sebep olur. Kemik yıkımını önlemek için diş çekilmeli ve kist temizlenmelidir. Nadiren bu kist çok geniş alanlara yayılırsa  tümörlere dönüşebilir ve çene kemiğine kendiliğinden kırıklara sebep olabilir.


Ortodontik nedenler:
Tamamlanmış bir diş arkında yer olmaması durumunda sürmekte olan yirmi yaş dişleri ark formunu bozacaksa çekilmeleri gerekir.
Dişlerin kök uçlarında gelişen enfeksiyonların giderilmesi için, iltihaplı kök ucu ve iltihabın yayıldığı çevre dokuların temizlenmesi için kanal tedavisi yapılamayan durumlarda uygulanan bir operasyondur.


Hiçbir rahatsızlık vermese de kötü pozisyonlu bir yirmilik diş çekilmeli midir?
Eğer doğru pozisyonda sürerlerse ve çevre dokulara zarar vermiyorsa bu dişin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur. Dişinizden rahatsızlığınız olmasa bile kontrol olması açısından doktorunuzla görüşüp, muayene olup, bir panaromik filmle durumuna bakmak gerekir. Eğer pozisyonunda bir sıkıntı yoksa, enfeksiyon, yer darlığı, çürük problemi, ağız kokusu yoksa daha sonra değerlendirilebilir. Ama unutulmamalıdır ki bunların hepsi aniden beklenmedik bir zamanda ortaya çıkıp çok daha fazla sıkıntı ve ağrıya neden olabilirler. Bu durumun ortaya çıkmaması için koruma amaçlı da çekilebilirler.


20 yaş dişlerine protez yapılır mı ?
20 yaş dişlerine eğer tam sürmüşse ve sorun yoksa rahatlıkla köprü tedavisi yapılabilir.


20 yaş dileri çok çabuk çürür diyorlar doğrumu?
Bu dişlerin diğer dişlerden çok büyük farkları yoktur. Ama en gerideki dişler oldukları ve fırçalama bölgesin dışında oldukları için iyi fırçalanmazlar ve çürüyüp çekime mahkûm kalırlar.


20 yaş dişlerinin sorun yaratmasını nasıl engelleriz?
20 yaş dişleri ile ilgili problemi PANAROMİK film yardımıyla değerlendirmek oldukça basit ve etkili bir yoldur. Ama bazen panaromik filmler yeterli görüntü vermeyebilir. Onun yerine tomografi yöntemi kullanılabilir. Bu sayede dişin yeri ve konumu tespit edilebilir.
Bu tespitten sonra ileriye dönük bir inceleme ile 20 yaş dişlerini cerrahi olarak alınıp alınmamasına karar verilir. Bu kararı vermek hassasiyet gerektiren bir işitir. 20 yaş dişleri çoğu zaman sorunsuz bir şekilde cerrahi müdahale ile alınıp tedavi edilir.


20lik diş çekimi normal diş çekiminden farkı var mıdır?
Yirmilik dişlerin çene kemiğindeki konumu, duruş pozisyonu, büyüklüğü, üzerinin kemikle kaplı olması veya mukoza ile kaplı olması çekimi zorlaştırabilir.
Bu bölgede kolay bir çekimden sonra hafif şişlik, ağrı ve kanama görülebilir. Bu çekimi takiben bu bölgede çekim boşluğuna kan toplanmaz ve ortam kuru kalırsa alveolit-kuru soket-dry soket – denen bir iyileşme sorunu yaşanabilir. Birkaç gün sonra bu durum düzelir. İleri yaşlardaki hastalarda kemik yapısı yoğunlaştığı ve esneklik azaldığı için çekim zorlaşır, iyileşme yavaşlar.


Ağrılı bir durum varsa şişlik oluşmuşsa yirmilik diş çekilebilir mi?
Bu durumda antibiyotik kullandırılıp ağız hijyeni de kontrol altına alınıp çekim yapılır. Aksi takdirde enfeksiyonun çevreye yayılma faktörü oluşur, anestezik maddenin uyuşturma etkisi az olur ve bu da operasyonda ağrı duyulmasına neden olur. Operasyondan sonra enfekte alanın iyileşme dönemi de zor ve uzun olur.


Enfeksiyonun olduğu durumlarda (perikoronitis) diş çekilebilir mi?                           
Enfeksiyonun var olduğu bir durumda müdahale edilirse enfeksiyon çevreye yayılır, yara iyileşmesi geç ve güç olur. Lokal ağız hijyeni, antibiyotikler ve bazen de karşı çenedeki yirmilik dişin çekimi ile enfeksiyon kontrol altına alınır.


20 yaş dişleri çekilirken ameliyat mı olmalıdır?
Her 20 yaş dişi ameliyat olacak diye bir kural yoktur. Bazı 20 yaş dişleri saniyelerle ifade edilen sürelerde cerrahi olarak alınırken bazı 20 yaş dişleri ortalama 30 dakika süren cerrahi işlemlere tabi tutulmaktadır.


Yirmilik dişlerin çekilmesi için en uygun zaman nedir?
İmpact- kötü pozisyonlu bir diş şikayete yol açsın ya da açmasın 14 ila 22 yaşları arasında çekilmelidir. Genç yaşlardaki operasyonlar teknik olarak daha kolaydır ve iyileşme daha çabuk olur. 40 yaşın üstünde operasyonlar epey zorlaşır. Ayrıca yaşın artmasıyla birlikte iyileşme dönemi uzar.


Çekim Yapıldıktan Sonra Ne Yapılmalıdır?
Çekim sonrası hastalarımızı kısa bir süre gözlemledikten sonra sosyal yaşamlarına dönebilir ama bazı çekim öncesi ve sonrası tavsiyeler verilebilir. Her cerrahi operasyon gibi 20 yaş diş çekimleri de dikkate alınması gereken ve özenilmesi gereken operasyonlardır. Ertesi gün takibi de önemlidir. Hastaların ertesi gün ve hafta içerisinde de takip edip sorunlarını kısa sürede çözmek iyi bir yoldur.


20 Yaş Dişleri Çekimi Sonrası Ağız Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

•  Yara yeri ile oynanmalıdır, ağrı, enfeksiyon veya kanama gelişebilir.
•   İlk 24 saat boyunca o taraf ile çiğneme yapılmamalıdır.
•   İlk 24 saat sigara içilmemelidir. Çünkü sigara kanamayı arttırıp iyileşmeyi bozar.
•   Tükürülmemelidir. Yoksa pıhtı yerinden oynayabilir ve kanama durmaz.
•   Kanama kontrol edilmeli. Eğer dikiş atılmamışsa steril gazlı bezle çekim sonrası 15–30 dakika tampon yapılır. Pıhtı oluşana kadar tampon ağızda tutulmalıdır. Tampon alındıktan sonra kanama devam ediyorsa yeni bir tane konur.
•   Yüzdeki şişmenin engellenmesi için Operasyon sonrası bölgeye soğuk bir tampon uygulayarak dolaşım yavaşlatılır. Uygulama şöyle olmalıdır: 10 dakika soğuk tampon- 2 dakika ara- tekrar 10 dakika soğuk tampon şeklindeki periyotlarla devam edilir.
•   İlk 24 saatten sonra tuzlu suyla ağzı gargara yapmak iyi gelir. Karışım 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı tuz koymak suretiyle hazırlanır.
•   Yine ağız hijyeni durumuna göre günde 2 defa sabah-akşam dişleri fırçaladıktan sonra antiseptik gargaralarla gargara yapılması önerilebilir.


20 Yaş Dişleri Çekimi Sonrasında Şişlik ve Kanama Olabilir mi?
Yirmilik dişin konumu, şekli ve boyutuna bağlı olarak uygulanacak işlemin zorluk derecesinin değişir. Çekimden sonra hafif bir şişlik, ağrı ve kanama olabilir. Hekimin alacağı önlemler yan etkileri azaltır.  20 yaş dişinin çekimi sonrası "dry soket" denen bir iyileşme bozukluğunun yaşanabilir. Çekim boşluğunda kan birikmez ve ağrı olabilir. Birkaç gün içinde durum düzelir.  20 yaş dişiyle sorun yaşayanlar için, ileri yaşlarda kemik yapısı yoğunlaştığı ve esneklik azaldığı için çekimin zorlaşır, iyileşme de daha yavaş olacaktır.


20 yaş dişleri çekildikten sonra yerine protez ne zaman yapılır? Yapılmalı mı?
Çok yüksek oranda 20 yaş dişleri çekildikten sonra yerine protez yapılmaz. Ama istisnai durumlarda yok değildir. Hatta zaman zaman 20 yaş diş bölgesine implant da yapılabilmektedir.


20 yaş dişlerine kanal tedavisi yapılır mı?
Bu dişlere eğer diş hekimi tarafından endikasyon koyulursa kanal tedavisi yapılabilir. Ama dikkat edilmesi gereken durum bu dişlerin kök yapısıdır. Bu dişler genellikle kök formlarının bozuk olması ile karakterizedir. Bu nedenle kanal tedavileri çok başarılı olmaz.
Lazer ile 20 Yaş Diş Çekimi Konusunda Doktorunuza Sorabilirsiniz.

 

DİŞ ÇEKİMİ


Dişler Neden Çekilir?
Günümüzde, öncelikle dişi tedavi etmek ve ağızda tutmak hedeflenmekle birlikte, bazı durumlarda, hasta sağlığını koruma veya tedavi planlaması nedeniyle diş çekimine başvurulmaktadır. Bu durumları şöyle özetleyebiliriz:

 • İleri derecede çürük ve madde kaybı  tedaviyle kurtarılamayan dişler.
 • Çarpma sonucu, tedavisi mümkün  şekilde kırılan dişler.
 • Kanal tedavisine rağmen kurtarılamayan apseli dişler.
 • İleri derecede dişeti iltihabı nedeniyle sallanan dişler.
 • Zamanında düşmeyen süt dişleri.
 • Aşırı konum değişikliği (dönme, devrilme vb.) nedeniyle sorun yaratan dişler
 • Kist ya da tümör içindeki dişler.
 • Tam sürememiş (gömük) ve sorun yaratan dişler.
 • Diş köklerinde tedavi edilemeyen enfeksiyon ve apseler bulunan dişler,
 • Yer darlığı nedeniyle ortodontik tedaviye  olmak amacıyla, sorunsuz olduğu halde bazı dişler çekilebilir.

Diş çekimi kuvvet gerektirir mi? Bu bakımdan bayan ve erkek diş hekimleri arasında fark var mıdır?
Çekim sırasında elbette bir kuvvet uygulanır. Ancak çekim aletleri zaten hekimin uyguladığı kuvveti birkaç katına çıkaracak şekilde tasarlandığından, aşırı kuvvet olumsuz sonuçlar bile doğurabilir. Dolayısıyla diş çekimi daha ziyade, teknik bilgi ve beceri gerektiren bir girişimdir. Birçok çene cerrahının bayan olduğu unutulmamalıdır.

 

Çekim sırasında diş neden kırılır?

 • Özellikle büyük azılarda, yani çok köklü  dişlerde, kökler çok ayrık ya da kıvrık olduğunda.
 • Kemiğin elastikiyetini kaybettiği yaşlı kişilerde.
 • Yine esnemeyen çok kalın çene kemiğine sahip olan kişilerde
 • Aşırı madde kaybı nedeniyle tutacak yeri azalmış ve kırılganlaşmış dişlerde çekim sırasında kırılma olabilir.

Bu korkulacak bir durum değildir. Anestezi, yani uyuşma başarıyla sağlanmışsa, diş hekimi bu iş için üretilmiş aletlerle, kalan parçaları acısız bir şekilde çıkartır.


Çekim öncesi yapılması gereken şeyler nelerdir?
Eğer doktorunuzun önerdiği bir ilaç (örneğin antibiyotik) söz konusuysa, mutlaka saatlerine uyarak, düzenli bir şekilde kullanmalısınız. Bir hastalığınız ya da allerjiniz varsa ve ayrıca bu yüzden sürekli kullandığınız ilaçlar mevcutsa, kesinlikle bunları hekiminize söylemelisiniz. Çekimden önce pıhtılaşmayı geciktiren aspirin türü ilaçlar kullanılmamalıdır. Mümkünse dişler güzelce fırçalanmalı ve bir antiseptikli suyla çalkalanmalıdır. Böylece ağızdaki bakterilerin azalması ve enfeksiyon riskinin düşürülmesi iyi olur.


Diş çekiminden sonra nelere dikkat edilmeli?

 • Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadar tutulmalıdır.
 • Bu tampon atıldıktan sonra, gerekmiyorsa tekrar tampon konmamalı, oluşan pıhtının bozulmamasına özen göstermelidir.
 • Ağız suyla çalkalanmamalıdır.
 • Çekim sonrası iki saat kadar bir şey yenmemeli, bu süre dolduktan sonra da mutlaka ılık şeyler tecih edilmeli ve çok sıcak ya da soğuk yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
 • 24 saat sigara içilmemelidir. Sigara pıhtının bozulmasına ve yara yerinin iltihaplanmasına neden olabilir. Kuru soket denen bu durum uzun süre ağrıya sebep olur.
 • 24 saat alkol alınmamalıdır.
 • Hiç bir şekilde çekim yerine dokunulmamalı, yara bölgesi emilip tükürülmemelidir.
 • Yaralı bölge 24 saat kullanılmamalıdır.
 • Ağrı olursa aspirin dışında bir ilaç tercih edilmeli, mümkünse bunun için hekime danışılmalıdır.
 • Çekim yeri mutlaka temiz tutulmalıdır.  Yara içerisine yemek artığı dolması önlenmelidir. Çekimden 24 saat sonra,  yumuşak bir diş fırçasıyla bölge yavaşça fırçalanmalıdır. Bu sırada ılık tuzlu su gargarasından da faydalanılabilir.
 • Kanamanın hafif bir sızıntı halinde 6- 24 saat sürmesi normal kabul edilmektedir. Ancak aşırı bir kanama varsa ya da bu süre aşılmışsa mutlaka diş hekimine başvurulması gerekir.                               
 • Aynı şekilde, uzun süren ağrı şişlik durumlarında da hekime haber verilmelidir.                
 • Sızıntı şeklinde devam eden kanamalarda, ıslatılmış bir çay poşeti, gazlı bezle sarılarak yara yerine konulabilir. Bu şekilde bir süre tampon yapmak, çayın içindeki bazı maddelerin kan durdurucu özelliği nedeniyle faydalı olabilir.

Yara iyileştikten sonra ne yapılabilir?
Çekim boşluğunun yerine, duruma göre, köprü, protez ya da implant uygulanmalıdır. Diş eksikliği sindirim bozukluklarına yol açabileceği gibi, çekilen dişe komşu olan dişlerde konum bozuklukları (eğilme, devrilme vb.) ve buna bağlı olarak çiğneme sorunları da oluşabilir.


Gömük diş nedir, çekimi gerekli midir?
Diş etrafındaki çene kemiğinin çok yoğun olduğu ya da dişetinin çok kalın olduğu durumlarda, çene kavsinin dar olması nedeniyle dişin sürecek yer bulamaması halinde, süt dişlerinin erken kaybı sonucu ya da bazı hastalıklara bağlı olarak sürememiş ve dişetinin altında, kemik içinde kalmış dişlere gömük diş denir. Bu dişler apseye neden oluyorlarsa, ağrı yapıyorlarsa, dişin büyüklüğü ve konumu çene kırığı riski taşıyacak kadar kemiğin incelmesine neden oluyorsa, tümör ya da kist ile birlikteyse ve komşu dişin çürümesine yol açıyorsa çekilmeleri gerekir.


İmplant Tedavisi
İmplant, eksik dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. İmplant diş ve çene yapısını tamamen değiştirir.
İmplant ile ilgili detaylı bilgiyle buradan ulaşabilirsiniz.


Apse ve Kist Operasyonları ( Apikal Rezeksiyon )
Apikal Rezeksiyon Operasyonu Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Diş kökünün yapı veya şekil bozukluğu sebebiyle kanal tedavisi'nin tam yapılamaması,
 • Kanal Tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla,
 • Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisi yapılamaması,
 • Diş kökünde kist oluşan vakalarda,
 • Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda,
 • Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında

Apikal Rezeksiyon işlemine başvurulur.

 • Lazerle Diş Tedavisi
 • Gülüş Tasarımı
 • Diş Beyazlatma
 • Ortodonti
 • Cerrahi
 • İmplant
 • Protezler
 • Tedavi
 • Kanal Tedavisi
 • Diş eti hastalıkları
 • Çocuk Diş Hekimliği
 • Ağız ve Diş Bakımı
 • Pembe Estetik
 • Diş İmplant
 • Beyazlatmaı
 • Çocuklarda Ortodonti
 • Diş Hekimliği Korkusu
 • Laminalar
 • Ortodonti
 • Diş Fırçalama