Ortodontik Tedavi

Ortodonti; diş, çene ve yüz kompleksini normal yapı ve gelişim, anomaliler ve anomalilerin tedavisi yönünden ele alan, aynı zamanda diş hekimliğinde uzmanlık konusu olan bir bilim dalıdır. Ortodontik tedavi,genel olarak braket gibi düzeltici aparatlar kullanımı ile dişlerin düzeltilmesi ve hareket ettirilmesi tedavisidir. Üst çene ve alt çene, diş kavisleri,dişleri destekleyen dokular, dudaklar, yanaklar ve dil ortodontik tedavinin kapsamı içinde yer alır. Bu tedavi ile dişlerin görüntüsünü iyileştirmek ve verimini arttırmak amaçlanır. Ortodontik tedavi, dişlerdeki çapraşıklığı ve çeneler arasındaki uyumsuzluğu düzeltir; sadece estetiğe yönelik olmayıp, ileride olması muhtemel dişeti hastalıkları ve alt çene eklemindeki problemleri önler. Bunun  yanı sıra çiğneme fonksiyonunu ve bozuk olan konuşmayı düzeltmeye yardımcı olur.  Dişlerimizin ve çenelerimizin doğru pozisyonlarda birbirleriyle fonksiyon görebilmeleri tüm solunum ve çiğneme fonksiyonlarımızı etkileyen çok önemli bir faktördür. Temelde ortodontik tedavinin asıl hedefleri de bu yönde olup, çiğneme fonksiyonunun düzeltilmesi, konuşma fonksiyonunun düzeltilmesi, ağız hijyeninin daha iyi sağlanmasına yardımcı olunması, estetiğin sağlanması ve hastanın toplum içinde kendine olan güvenini artırarak psikolojik destek sağlamaktır.

Koruyucu Ortodontik Tedavi Nedir?
Tüm tıp dallarında olduğu gibi, ortodontide de temel prensip, bozukluğun oluşmamasıdır. Bu amaçla alınan tedbirlerin tamamına koruyucu ortodonti denir. Koruyucu ortodontik tedavilerin başlıcaları diş çürüklerinin önlenmesidir. Süt dişleri, arkalarından gelecek olan daimi dişlere yer tutucu olarak görev yaptıkları için çok önemlidir. Süt dişlerinin çürümemesi için, dişlerin ağıza sürmelerinden itibaren korunmaları gerekir.

Durdurucu Ortodontik Tedavi Nedir?
Durdurucu ortodontik tedaviler ise, oluşmakta olan bozukluğun, etkeninin ortadan kaldırılması yoluyla ilerlemesinin durdurulması esasına dayanır. Parmak emme, ağız solunumu gibi etkenleri ortadan kaldırırsak, dişlerde oluşan açık kapanış durumunu durdurmak bu duruma örnektir.

Düzeltici Ortodontik Tedavi Nedir?
Ortaya çıkmış olan ortodontik bozuklukların, hareketli aygıtlar ya da braketler düzeltilmesi, düzeltici ortodontidir. Tüm ortodontik tedaviler bu sınıflamaya girerler.

Ortodontist/Ortodonti uzmanı kimdir?
Çapraşıklık ve kapanış bozuklukları gibi ortodontik sorunların tedavileri konusunda uzmanlaşmış olan diş hekimine ortodontist veya ortodonti uzmanı denilmektedir.
5 yıllık diş hekimliği öğrenimi sonrasında üniversitelerde verilen 4 senelik doktora veya uzmanlık programından mezun olmuş kişiler bu ünvanını hak etmektedir.

Ortodontik Tedaviye İhtiyacım Olduğunu Nasıl Anlayabilirim?

1- Dişlerinizde farkedilen çapraşıklık, alt veya üst çenenizde göze batan ilerilik, gerilik, eğrilik veya yüzün diğer kesimleri ile bir uyumsuzluk varsa,
2- Gülümsemenizde sizi rahatsız eden bir durum varsa: mesela gülerken dişetleriniz aşırı gözüküyor veya ağız kenarlarında karanlık boşluklar oluşuyorsa,
3- Çene ve diş ilişkileriniz yüzünden ısırma ve çiğneme problemi yaşıyorsanız,
4- Şiddetli ağız solunumu yapıyor, parmak emiyor, tırnak yiyorsanız veya geçmişte bunun gibi bazı uzun süren alışkanlıklarınız oldu ise,
5- Ağzınızı kapatmakta güçlük çekiyorsanız, dudaklarınız kapanışı sağlamaya yetmiyorsa,
6- Çene eklemlerinizden ses geliyor, çene kaslarınızda ağrı hissediyor veya çene kilitlenmeleri yaşıyorsanız, alt çeneniz sanki üst çenenizin içine hapsolmuşsa,
7- Dudak damak yarığı veya benzer bir sendromla doğmuşsanız,
8- Ailenizde ortodontik problem yaşamış veya dişlerini çok erken yaşta kaybetmiş bireyler varsa,
9- Ağzınızda en az bir eksik diş varsa ve diğer dişler o bölgeye doğru kaymaya başlamışsa,
10- Çapraşıklık sebebiyle dişlerinizi iyi temizleyemiyor ve bu nedenle dişeti problemleri yaşıyorsanız,
11- Dişlerinizin arasında geniş boşluklar varsa,
12- Diş hekiminiz kaplamanızı veya dolgunuzu yaparken dişinizin pozisyonundan kaynaklanan bir zorluk yaşıyorsa,
13- Erken süt dişi çekimi yapılmışsa,
14- Dilinizi ön dişlerinizin arasına sokarak yutkunuyor ve konuşuyorsanız, arka dişlerinizi kapattığınızda kesici dişleriniz dikey yönde birbiri ile temas etmiyorsa, bütün bunlar ortodontik tedaviye aday olabileceğinizin göstergesidir.


Ortodontik sorunların sebepleri

1. Beslenme Bozuklukları:

Yeterli beslenemeyen kişilerde, çene ve yüz yapısında hacimsel küçülme meydana gelecek ve normal hacimdeki dişler küçük çenelerde gerekli yeri bulamayacakları için çapraşıklıklar, rotasyonlar (dönme), hatta gömüklük olguları görülecektir.

2. Ağızdan Nefes Alma: 

Ortodontik sorunların bir başka sebebi de çocuklarda sık sık tekrar eden enfeksiyonlar, burun tıkanıklıkları ve alerjiler gibi sorunlar sonucunda ağız solunumu alışkanlığıdır. Normal şartlar altında solunum yapmak için burnumuzu kullanmaktayız. Çocukluktan itibaren devamlı olarak ağız solunumunun yapılması baş postürünün değişmesine ve iskeletsel gelişimin bozulmasına sebep olur. Uzun vadede üst çenede daralma, alt çenenin geride kalması vb gibi iskeletsel ve dişsel sorunlara yol açar. Buna `adenoid yüz tipi` denir. Bu sorunların engellenmesi için çocuklarımızı 4-5 yaşlarında KBB uzmanı bir doktor tarafından muayene ettirmeli ve varsa tedavilerini yaptırılmalıdır.


3. Parmak Emme: 

Yeni doğmuş bir bebekte oldukça gelişmiş bir emme mekanizması vardır. Emme içgüdüsü tatmin edilmemiş bir bebek, bu ihtiyacını gidermek için bazı alışkanlıklar edinir. Anne sütü ile 9-18 ay beslenen çocuklarda çoğunlukla bu alışkanlık görülmez.
Yapılan araştırmalar parmak emmenin yaşamın ilk birkaç haftasında açlığa bağlı olarak geliştiğini göstermiştir. Dişlerin sürmeye başladığı dönemde lokal iritasyonlardan doğan ağrı, parmak emme yoluyla giderilebileceğinden bu alışkanlığın dişlenmeye yardımcı olduğu düşünülebilir. Parmak emme yaşla azalır.

Bu alışkanlığı devam ettiren çocukta, emilen parmağa ve sayısına göre etki alanında bulunan alt ve üst dişlerde yer değiştirmeler ve kapanış bozuklukları görülecektir.

4. Yalancı Emzik: 

Fizyolojik özellikleri olan bir emziğin 1.5 yaşına kadar emilmesi zararlı değildir. Hatta çocuğun parmak emme gibi kötü bir alışkanlık edinmesini önleme yönünden faydalıdır. Yalancı emzikler devamlı olarak kullanıldıkları zaman, etki alanları içindeki dokulara uzun süreli etki yapacağı için o bölgelerde düzensizlik ve çeşitli kapanış bozukluklarına sebep olmaktadır.

5. Yatış Şekli: 

Yatma şekli, genellikle alt çenenin yatma sırasındaki pozisyonunu belirler. Bu da bize alt çenenin ortalama günde 8 saat hangi konumda olduğu hakkında işaret verir.
Örneğin yüz üstü yatan bir çocuk ile sırt üstü yatan bir çocukta alt çenenin konumu farklıdır.


6. Diş sıkma, tırnak yeme, kalem ısırma, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar:

Parmak emme, emzik ve biberon emme gibi alışkanlıklar da dişlerde aralanma, yamulma vb gibi ortodontik sorunlara yol açabilirler. Biberon, en geç 3 yaşlarında bırakılmış olmalıdır. Bu yaşta oluşmuş olan ortodontik sorunlar, alışkanlıkların bırakılmasının ardından belli oranda düzelebilirler. Kendi kendine düzelmeyen sorunların tedavisi için, bir ortodonti uzmanının müdahalesi gerekli olabilir.


7. Dişeti problemlerine bağlı diş düzensizlikleri.


8. Süt dişlerinin erken kaybı.


Genetik aktarım dışında ortodontik sorunların ortaya çıkmasının başka sebepleri de vardır. Bunlardan en önemlisi, süt dişlerinin erken kaybıdır. Süt dişleri, sadece geçici olarak çiğneme fonksiyonunu yerine getirmekle kalmazlar. Bu dişlerin esas görevleri, iskelet sisteminin büyümesinde bir taslak olarak görev yapmak ve daimi dişler için rehber oluşturmaktır. Bu anlamda süt dişlerini, ağıza sürmelerinden itibaren korumalı, fırçalamalı ve kendi doğal süreçlerinde dökülmelerine kadar ağızda tutmalıdır. Bu dişlerin erken kaybı sonucunda çene kemiklerinin gelişimi de olumsuz etkilendiği için, daimi dişlerin sürmeleri gecikebilir ve düzensizlikler oluşabilir. Süt dişleri vaktinden önce düştü ya da çürük vb sebeplerle çekilmek zorunda kalındıysa, bu dişlerin yerlerinin korunması amacıyla yer tutucular yapılmalıdır.
Süt dişlerindeki çürükler, çoğu zaman dikkate alınmaz. Aileler, bu dişlerin geçici olduğunu ve çekilmelerinde herhangi bir sorun olmayacağını düşünürler. Oysa ki süt dişleri, gelişmekte olan kemik yapısı için bir taslak görevi görmekte, aynı zamanda ileride sürecek olan daimi dişler için yer tutucu görevi görürler. Bunun yanında, çocuğun beslenmesi, konuşması gibi esas görevlerini de yaparlar. Bu açıdansüt dişlerinin çürükten korunması, oluşan çürüklerin tedavi edilmesi ve bu dişlerin kaybedilmesi halinde yer tutucuların yapılması, ileride oluşabilecek bozuklukların engellenmesi açısından önemlidir. Bir sorunun oluşmasının engellenmesi, o sorunu çözmekten çok daha kolay ve ucuzdur.

9. 20 yaş dişlerinin öndeki dişleri sıkıştırmasına bağlı düzensizlikler.

10. Diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizlikler. 

11. Hormonal düzensizlikler, sistemik hastalıklar.

12. Genetik faktörler:

Özellikle iskeletsel bozukluğu olan bireylerde soy geçmişte benzer bir anomalinin olup olmadığı önemlidir. Kalıtımsal diş eksiklikleri, dar üst çene, çapraşıklık problemleri de kalıtımsal olarak çocuğa geçebilmektedir. Bu durumda ortodontik sorunların ortaya çıkması olasıdır.

 

Neden Ortodontik Tedavi Yaptırmalıyım?

Ağızda sıklaşmış veya yamuk dişler olabilir. Ortodontik tedavi bu dişleri düzeltir veya daha iyi bir yere taşır.

Bu sadece görsel bir işlem olmayıp dişlerin kapanmasını düzeltmekle birlikte temizlenmelerini de kolaylaştırır. Düzgün dişlerle diş fırçalama ve diş ipi kullanımı rahat olduğundan ağız hijyeni düzgün bir şekilde sağlanır. Bu, dişetlerinin dişle birleştiği yerdeki bakterilerden kaynaklanan ve dişetlerine zarar veren gingivitis gibi enfeksiyonların ortaya çıkma riskini azaltır.

Bazı hastalarda üst ön dişler ileri çıkarak eşit olmayan bir görüntü oluşturur. Bu dişler hasar görebilecekken ortodontik tedavi bunları yerlerine kaydırabilir. Ayrıca bu sorunu olanların çiğnemeleri de daha verimsizdir. Ciddi durumlarda ise besin parçalama zorlukları bile görülmektedir. Bu hataların düzeltilmesi yiyecekleri çiğnemeyi ve hazmetmeyi kolaylaştırır. Sindirim sisteminde problemler çıkmasını engeller.

Diğerlerinde ise üst ve alt çene düzgün kapanmayarak kapanma bozukluklarına neden olur. Düzgün yerleşmemiş üst ve alt ön dişler ortodontik tedavi ile düzeltilebilecek konuşma bozuklukları yaratabilirler.

Dişler düzgün kapanmadığında, çene kaslarına baskı yaparak çene ve eklem sorunları ve bazı durumlarda da baş ağrısı yapar.
Kapanma sırasında dişlere aşırı bir yük biner ve eğer ön dişler düzgün kapanmazlarsa arka dişler daha çabuk yıpranır. Ortodontik tedavi ısırışınızı düzelterek baskıyı azaltır.Ortodontik tedavi aynı zamanda arka diş yüzeylerinin hızlı yıpranmasını engellerler.


Ortodontik tedavi yapılmazsa neler olabilir?

 • Hangi yaşta olursa olsun, tedavi edilmeyen ortodontik problem daha da kötüleşir. Zaman geçtikçe, çapraşıklık nedeniyle dişlerin yeterince temiz tutulamaması sonucu oluşan çürük ve diş eti hastalıkları, diş kayıplarına sebep olabilir.
 • Bozuk kapanışlar diş yüzeylerinin anormal aşınmasına, çiğneme ve konuşmada zorluklara ve destek kemik ve diş eti dokularının hasarına yol açabilmektedirler.
 • Bu kapanış bozuklukları çene ekleminde rahatsızlığa ve dolayısıyla baş, sırt ve omuz ağrısına da sebep olabilir
 • Düzgün sıralanmamış dişler estetik olarak istenmeyen bir görünüm oluşturduğundan hastalarda psikolojik problemlere de neden olabilmektedir. (Detaylı bilgi için lütfen Diş hekiminize başvurunuz.),

Ortodonti  hangi yaş guruplarında uygulanabilir?          

Dişsel düzeltmelerde yaş sorun değildir. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavi mümkündür. Eğer bireyin kemik yapısında bir düzensizlik söz konusu ise (iskeletsel) yaş önemlidir. Bu durumda fonksiyonel tedaviye gereksinim vardır ki bu tedavi de ergenlik çağına kadar olan sürede yapılır.
Çocuklarda, tedaviye başlamadan önce yeterince diş çıkmasını beklemek gerekli olabilir. Amerikan Ortodontistler Derneği çocukların 10 yaşından önce ortodontik gözleme girmesini tavsiye eder.  O yaşlarda yeterince kalıcı diş çıktığından, olası sorunları görmek mümkündür. Ama bütün kalıcı dişler çıkana kadar beklenmemelidir.
Ortodontik tedaviye erken yaşta başlamanın bir çok avantajı vardır. Örneğin çocuklar büyürken genişleme aletleri damağın genişliğini ayarlamak için modifiye edilebilir ve böylece dişlerin daha düzgün çıkması sağlanır. Böyle tedavilerin erken yaşta yapılması hastanın ortodontik potansiyelini arttırır.

Çoğu insan ortodontik tedaviye kalıcı dişlerin çoğunun çıktığı ve tedavinin en etkili olduğu ergenlik çağında başlar.

Erişkinlerde artık kalıcı hale gelen iskeletsel bozukluklar ise ortognatik cerrahi uygulamalara gereksinim oluşturabilir.

Ortodontik tedavi yetişkinlere de uygulanabilir mi?

Evet. çocukken yapılamayan ortodontik tedaviyi yetişkinlikte yapmak mümkündür.
Yükselen diş sağlığı bilinciyle yetişkinler de artan sayılarla ortodontik tedavi görmektedirler.
Aslında dişleri ilgilendiren tedaviler hemen her yaşta yapılabilir; yeter ki dişler ve periyodonsiyum sağlıklı olsun. Hastanın yaşı sadece hareketin ve tedavinin süresini etkiler.

Ortodontik Tedavi Süresi Ne kadardır?

Ortodontik tedavinin süresi anomalinin şiddetine göre değişmekle beraber ortodontik tedavi uzun sürelidir ve her aşama değişkenlik gösterir. Bazı kapanış bozuklukları tek fazlı bir tedaviyle halledilebilirken bazı tedaviler iki-üç fazda olmaktadır. Bu sonuç hasta,ailesi,aile dişhekimi ve ortodontist arasındaki bir takım çalışmasına bağlıdır. 
Ortodontist,dişleri ve çeneleri düzeltmek için uzmanlığının getirdiği bilgileri,tedavi planını ve teknikleri sunar.
Aile dişhekimi,dişlerin ve dişetlerinin temiz ve sağlıklı olmasına yardımcı olur.
Hasta,dişlerinin ve çenelerinin istenilen yönde ve planlanan sürede hareket edebilmesi için dişhekiminin ve ortodontistinin söylediklerini harfiyen uygulamalıdır.


» Ortodontik tedavi sırasında randevuların sıklığı nedir?

Ortodontik tedavi sırasında hastalar 4-6 haftalık aralıklarla takip edilirler. Bu süre hekimin tedavi planına göre farklılık göstermektedir.

» Ortodontik tedavi gören hastalar hangi sıklıkla genel diş kontrolünden geçmelidir?

Normalde 3-6 ayda bir genel diş kontrolünden geçilmelidir. Çürüğe yatkınlık veya dişeti sorunları olan ortodonti hastaları ise daha sık kontrol edilmelidir.

 

Ortodontik Tedavi İçin Ne Yapmam Lazım?

İlk yapmanız gereken diş hekiminize gidip tavsiye almaktır. Diş hekiminiz tedaviye ihtiyacınız varsa gerekli ayarlamaları yapacaktır.

Ortodonti Tedavisi Nasıl Yapılır?

İlk randevuda hastadan sefalometrik ve panoramik röntgenler alınır.
Röntgende ağızda göremediğiniz durumlar saptanabilir. Hastadan başlangıç halini belgeleyen fotoğraflar ve alçı kalıplar alınabilir. Tedavi planlaması bazı analizler sonucu bu kayıtlar üzerinde yapılır. Daha sonraki 1-2 randevuda planlanan işlemler yapılarak hastaya teller veya seçilmiş olan başka tedavi edici ortodonti mekanikleri uygulanır. Tedavi başlamış olur.
Yapılmakta olan işlemin çeşidine göre 3 hafta ile 10 haftada bir olmak üzere kontroller başlar. Tellerde değişiklikler ve aktivasyonlar yapılır. Bu durum önceden öngörülen tedavi süresi boyunca devam eder. Hasta tedavi boyunca doktorunun söylediklerini harfiyen yerine getirmelidir. Bu yüzden aile-hasta-doktor işbirliği gerektiren bir tedavidir. Sonuç, doktorun bilgisine, özenine, hastanın da işbirliğine bağlıdır.
Tedavi bitiminde teller çıkarıldıktan sonra dişlerin yeni yerlerinde artık kıpırdatılmadan tutulmaları amacıyla planlanan pekiştirme aygıtı uygulanır. Bu aygıtı da doktor hastanın başlangıçtaki ve bitişteki durumuna göre seçer. Şeffaf bir plak, boksör dişliği tarzında bir aparey, takılıp çıkarılabilen damaklar, içten yapışan ince bir tel pekiştirme aygıtı olarak seçilebilir.
İdeal pekiştirme süresi aktif tedavi süresinin yarısı kadar olmalıdır. Pekiştirme gerektirmeyen durumlar olduğu gibi çok uzun süre pekiştirmeye gerek duyulan durumlar da olabilir. Pekiştirme apareyleri yavaş yavaş terkedilir. Birden bire tedavi kesilmemelidir.

 

Ortodonti Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Çoğu ortodontik tedavi 2 aşamada gerçekleşir.

 • Aktif aşama - Bu aşama braket kullanarak dişlerin yerine oturması ve kapanışın düzeltilmesini içerir.
 • Koruma aşaması - Bu aşama uzun süre için dişi yeni yerinde tutmak için sabitleyici (retainer) kullanımını içerir. Diş hekimleri, braket haricinde genç çocuklarda çene kemiği büyümesine yardım için farklı apareyle de kullanabilirler. Bu apareyle yetişkinlerde nadiren kullanılırlar

 

Ortodontik Tedavi Yöntemleri

Temel olarak iki çeşit tedavi yöntemi var diyebiliriz.
Kişinin kendisinin takıp çıkarabileceği hareketli aygıtlar ve doktor tarafından dişlere yapıştırılan sabit aygıtlar var. Bunlar da kendi içinde alt guruplara ayrılabiliyor. Örneğin hareketli aygıtlar: tedavi amaçlı veya tedavi sonrası pekiştirme amaçlı olabilir. Sabit aygıtlar ise dişin arka yüzeyinden takılan teller, ön yüzeyinden takılan metal ve estetik teller olarak yine kabaca ayrılabilir.
Herkesin problemi ve beklentisi ayrıdır. Hastaya uygun olacak tedavi şeklini belirlemek gerekir. Materyaller ve tedavi tipleri farklılık gösterir. Tedavi yaşının da kişiden kişiye değiştiği gibi tedavi süresi de problemin karakterine göre değişiktir. Bazı özel durumlarda tedavi süresi uzar. Dudak damak yarıkları gibi.  Hangi tedavinin kullanılacağına doktorunuz karar verecektir.

 

Diş Teli Çeşitleri

Günümüzde diş teli tedavisinde kullanılmak üzere farklı diş teli seçenekleri mevcuttur.

Metal Diş Telleri

Yaygın olarak kullanılan metal diş telleridir. Metal diş tellerinin üzerine özellikle çocuklarda renk renk elastik bantlar kullanılabilir.

Seramik Diş Telleri

Seramikten yapılan bu diş telleri (braketler) şeffafdır. Hijyene dikkat etmek gerekir.

İçten Takılan Diş Telleri (Lingual Braketler)

Dişlerin dile bakan iç yüzeyinden takılan diş telleridir. Her vaka için  uygun olmayabilir. İç tarafa takıldığı için görünümde çok farkedilmezler.

Clear Aligner (Diş Teli Kullanılmadan Yapılan Ortodonti)

Diş telleri olmadan, şeffaf plakların kullanımıyla dişlerin düzeltilmesini sağlayan bir ortodonti tedavisidir. Diş teli kullanılmadan yapılan ortodonti tedavisinde , yaklaşık 12-16 adet şeffaf plak kullanımı söz konusudur. Bu plakaların gözle görülmesi ve fark edilmesi zordur. Şeffaf plaklar istenildiğinde çıkartılabilip temizlenebilmektedir.
Görünmez braket (invisalign) nedir? - Görünmeyen Diş Telleri Var mıdır?
Bunlar dişleri düzeltmek için kullanılan sağlam plastik kalıplardır. Her hasta için, birbirinden farklı takımlar üretilir. Her takım birkaç hafta kullanılıp diğeriyle değiştirilir. Şeffaf plastikten olup, neredeyse görünmezlerdir. Bu hizalayıcıların günde 22-23 saat kullanılmaları gerekir. Yemek yerken,diş fırçalarken veya bir şeyler içerken çıkarılabilirler. Bunları kullanmadan önce bütün kalıcı dişlerin çıkmış olması gerekir.

Diş Telleri Dişleri Nasıl Tedavi Ederler?
Diş telleri dişi istenilen yöne  itmek için baskı uygulayarak çalışırlar. Tedavi boyunca dişler yer değiştirdiğinden arada ayarlamalar gerekmektedir.
Diş Telleri  Ağıza Nasıl Yerleştirilir?
Bunlar takılırken diş hekiminiz özel yapıştırıcılar kullanarak dişinize minik braketler takacaktır. Daha sonra bu diş tellerinin arasından yay teli denilen teller geçirir. Bu yay telleri dişlerin hareket edeceği yönde belirli bir rota sağlarlar. Ligature denilen küçük elastik bantlar, yay tellerini diş tellerine bağlamak için kullanılabilir ve hasta her ziyarette farklı bir renk seçebilir.
 Diş Telleri  Acı Verir mi?
Diş Telleri  takıldıktan sonra birkaç gün rahatsızlık duymak normaldir. Dişleriniz sızlayabilir ve teller dil ve dudaklarınızı kaşındırabilir. Çoğu rahatsızlık 1-2 haftaya geçmesine rağmen teller değişirken veya ayarlanırken gene hafif ağrı olabilir. Ağrıyı geçirmek için doktorunuzun tavsiye edeceği herhangi bir ağrıkesici kullanabilirsiniz.
Neden Sabitleyici (Retainer) Kullanılır?
 Sabitleyicinin amacı düzeltici ortodontik tedavi sonrası dişleri yerinde tutmaktır. Isırışınız düzeltildiğinde kemik ve dişetlerinin diş çevresinde sabitleşmek için zamana ihtiyacı vardır.
Yer Açmak İçin Diş Çekilmesi Gerekecek Mi?
Ağzınızda bütün kalıcı dişleriniz için yeterince yer olmayabilir, bu yüzden bir kaç dişin çekilmesi gerekebilir. Eğer durum böyleyse diş hekiminiz bunu sizinle paylaşacaktır. Bazen başka tedaviler kullanılarak da ağızda yer açılabilir.
Ortodonti Acı Veren Bir İşlem Midir?
İlk bir –iki hafta alışmaya bağlı bazı ufak sorunlar yaşanabilir. Bunun dışında hasta yediklerine biraz dikkat ederek normal yaşantısını sürdürür. Ayda bir, kontrol ve ayarlar için doktoru görmek gerekir. 
Ortodontik Tedavi Sırasında Nelere Dikkat Etmeli?
Tedavinin başladığı ilk günlerde, dişlerin üzerine yapıştırılan braketlerin ve tellerin yanağın iç yüzeyinde tahriş yapması doğaldır. Ağız dokuları bu tarz yabancı maddelere çok kolay uyum sağlayacak ve sonraki günlerde bu sorun olmayacaktır. Alışma süresince çok tuzlu ve acı yiyecekler yememek, tahriş olmuş bölgelerin acımaması açısından önemlidir.
Ortodontik tedavi sırasında diş temizliği çok önemlidir. Teller dişlerin bakımını kısmen zorlaştırsa da düzenli fırçalama halinde gerekli hijyen kolaylıkla sağlanabilir. Dişlerinizi nasıl fırçalayacağınızı ortodontistiniz size ayrıntılı olarak anlatacaktır. Fırçalama sırasında özellikle dişetleri ile braketler arasındaki alanı iyi temizlemeye dikkat etmek gerekmektedir. İdeal diş fırçalama süresi 2-3 dakikadır. Fırçalamadan sonra braketlerin aralarında kalan alanlar da arayüz fırçası ile  temizlenmelidir. Dişlerin yan temas yüzeylerini temizlemesi için diş ipi kullanılmalıdır. Ortodontik tedavide kullanılmak üzere üretilmiş olan superfloss diş iplerinin uç kısımları, tellerin arasından kolayca geçecek biçimde sert yapılmıştır.
Arayüz fırçaları resimde gösterilen biçimde dikey yönde kullanılmalı, bu sırada dişetlerinin de temizlendiğinden emin olunmalıdır.
Tedavi sırasında özellikle aylık randevulardan sonra dişlerde hassasiyet ve hareket etme hissi olması doğaldır. Bu durumda telaşlanmamalı ve gerekli durumda doktorunuzdan bilgi almalısınız.
Sert gıdalar, braketlerinizi kopartabilir ve diş etlerinize hasar verebilir. Braketlerin kopması aynı zamanda tedaviyi de aksatacak, sık sık yaşanması durumunda tedavinin bitirilmesine bile sebep olacaktır. Bu sebeple tedavi sırasında çok sert (fındık, kemikli et vb) besinler tüketilmemeli, meyveler soyulup dilimlendikten sonra arka dişlerle yenmeli, çekirdekli meyvelerin (zeytin ve erik gibi) çekirdekleri çıkartılmalıdır.
Hem ortodontik tedavi sırasında, hem de tedavi sonrasında, dişlerin ara yüzlerindeki çürümeyi engellemek açısından diş ipi kullanılmalıdır. Hiç ortodontik tedavi görmemiş bireyler de diş ipi kullanmalıdır, çünkü diş fırçalama ile dişlerin temas yüzeyleri temizlenemez. diş ipi kullanırken dikkat etmemiz gereken, diş etlerimizi tahriş etmemek, diş ipini sadece diş yüzeylerine uygulamaktır.
Ortodontik tedaviyle ilgili zorluklara kolaylıkla alışılmakta, ve tedavinin ilk birkaç gününden sonra hemen hemen hiç hissedilmemektedir.


Ortodontik Tedavi Sonrasında Nelere Dikkat Etmeli?

Ortodontik tedavi sırasında yapılan diş hareketleri, tedavi sonrasında geri dönmek (nüks) isterler. Dişlerin eski hallerine dönmek istemelerinin sebebi, hem diş eti fibrillerinin esnek olmasından, hem de ısırma, çiğneme gibi hareketlerin dişleri ön tarafa doğru hareket ettirmelerinden kaynaklanır. Ortodontik tedavi sonrasında düzgün hale gelen dişlerimizi korumak, tedavinin kendisi kadar önemlidir. Hem iyi bir ağız bakımı yaparak dişlerin çürümelerini engellemek, hem de ortodontistimizin vereceği damaklıkları kullanmak, dişlerin tekrar eski yerlerine gitmelerini engellemek, hem de çiğneme fonksiyonunu tam olarak yapabilmesi sağlar.

 

Ortodontik Çalışmalar Kalıcı Mıdır?

Koruma safhasından sonra da küçük diş hareketleri gözlenebilir, o yüzden kalıcı garanti verilemez. Fakat bir dişin tedavi görecek kadar hareket etmesi beklenen bir durum değildir.
Ortodonti uzmanları, nüksün engellemek için genellikle 2 türlü önlem alırlar. Bunlardan birisi, braketlerin sökülmesinin ardından alt dişlerin iç tarafına uygulanan sabit koruyuculardır. Bu koruyucular her hangi bir şekilde hissedilmezler ve kolayca temizlenebilirler. Uygulanan bir başka koruyucu türü ise, hareketli koruyucudur. Bunlar şeffaf


Ortodonti Tedavisinde Ağız Hijyeni Nasıl Sağlanmalıdır?


Diş Fırçalama
Yumuşak uçlu diş fırçası kullanın - yumuşak uçlar çatlak ve köşelere ulaşmakta orta ve sert uçlardan daha başarılıdırlar ayrıca dişetlerini rahatsız etmezler. Bazı markalar, özellikle diş teli olan  insanlar için diş fırçası üretirler. Çift seviye olarak bilinen bu fırçalar kenarlarda daha uzun, ortalarda daha kısa kıllara sahiptir. Bu diş fırçalarını özellikle aramanıza gerek yoktur çünkü artık çoğu diş fırçası bu şekilde üretilmektedir. En önemlisi yumuşak ve ADA tarafından onaylanmış bir diş fırçası bulmaktır. Bunun haricinde fırçanın boyu, şekli ve diğer özellikleri size bağlıdır. Gerekli olmamakla beraber eğer elinizde varsa, diş telleri ile kullanımı güvenlidir. Tek dikkat edilmesi gereken fırçanın plastik arkasının diş tellerine çarpmamasıdır. Ayrıca dişe takılı olanları gevşetmemek veya hasar vermemek için orta hızda kullanım tavsiye edilir. Günde en az 2-3 defa diş fırçalayın - Günde en az 1 kez yatmadan önce ve 1 kere de başka bir zaman diş fırçalayın. Braketlerin arasında veya çevresinde yemek kalmadığından emin olmak için en iyisi yemek sonrası diş fırçalamaktır. Dişler her sefer en az 2-3 dakika yavaş ve dikkatlice fırçalanmalıdır. Dişin ve diş tellerinin içini dışını ve çiğneme alanlarını fırçalamak önemlidir. Dişinizi en az 2-3 dakika fırçalamak önemlidir. Yeterince fırçaladığınızdan emin olmak için saat veya kronometre kullanabilirsiniz.


Diş İpi
Günde en az 1 kere diş ipi kullanın. Diş telleri varken diş ipi kullanmak mümkün gözükmese de, bu hem kolayca yapılabilir hem de gereklidir. Tellerin ve dişeti çizgisinin arası için özel diş ipleri vardır. Diş telleri  ilk takıldığında, diş ipi kullanım teknikleri diş hekiminiz tarafından gösterilebilir. Eğer doğru yaptığınızdan emin değilseniz diş hekiminize danışabilirsiniz.


Fluorid
Marka önemli olmamakla Fluoridli diş macunu kullanımı önerilmektedir. Daha fazla fluorid için marketlerde satılan gargaraları deneyebilirsiniz. Bu gargaralar ortodontik tedavi sırasında dişleri güçlendirecek ve koruyacak kadar fluorid içerirler. Ama dişinizde çürük varsa veya olma ihtimali varsa ortodontistiniz size daha yoğun bir gargara tavsiye edebilir. Diş kliniğinde tedavi - Düzenli ziyaretlerinizde diş hekiminiz de genelde jel şeklinde bir fluorid tedavisi de yapabilir. Eğer eski çürükleriniz varsa doktorunuz bu tedaviyi tavsiye edebilir.


Yardımcı Araçlar
Plastik uçlu veya tek öbekli fırçalar - Bunlar köşelere ve çatlaklara rahat erişebilmenizi sağlayan fırçalardır. Tek öbekli fırçalar pipo temizleyicilerine benzerler. Oral irrigatorler - bu cihazlar ağzınızdaki yemek parçalarını temizlemek için dişlerinize yüksek basınçlı su püskürtürler. Bunlar ağız hijyenine yardımcı olmak için kullanılmaları gerekir, ama asla diş fırçalamanın yerine geçmezler. Diş tellerine  zarar vermemek için orta hızda çalıştırılmaları gerekir. Antibakteriyel Gargaralar - Bu gargaralar büyükler için iyi olmalarına rağmen içerdikleri yüksek alkol çocuklar için zararlıdır. Çocukların kullanımı için alkolsüz gargaralar olmasına rağmen bunlar sadece nefesi ferahlatırlar ve bakteriye karşı etkisizdirler. Çocuğunuz için antibakteriyel gargara almadan önce, ortodontistinize hangi gargaranın uygun olabileceğini danışmalısınız. Eğer ağız hijyeni ürünlerinden herhangi biri hakkında sorularınız varsa bunları rahatlıkla ortodontistinize sorabilirsiniz. Sabitleyicilerin (Retainer) bakımı Eğer ağzınızda sabitleyici veya başka çıkartılabilir ortodontik aletler varsa bunların da düzenli temizlenmeleri gerekir. Bunları hergün biraz diş macunuyla fırçalayabilirsiniz. Ağız ve dişetlerine temas eden yerleri fırçalamanız önemlidir. Eğer temizleme solüsyonu kullanmak istiyorsanız ortodontistinize hangisini kullanmanız gerektiğini sorabilirsiniz. Bazı temizleme solüsyonları ortodontik aletlerdeki tel ve metalleri aşındırabilir. Aleti yıkarken asla sıcak su kullanmayın. Plastik bölümleri yamultarak aleti kullanılmaz hale getirebilir. Sabitleyici ağzınızda değilken ortodontistinizin verdiği kutuda saklayabilirsiniz.


Düzgün Beslenme
Diş teline zarar verebilecek besinlerden de uzak durmalısınız. Diş tellerin devamlı kırılması tedavi süresini uzatıcı bir etkendir. Sert ve yapışkan yiyeceklerden uzak durun. Karamel, şeker, sakız vs. brakete zarar vererek tel ve aralıkların içine kaçabilirler. Yiyecekler orada sıkıştıklarında çürük yapan bakterilerin beslenmesi için yeterince şeker sağlarlar. Şekerli yiyeceklerin kullanımı azaltılmalıdır. Tatlı ve gazlı içecekleri hala tüketebilirsiniz ama ne kadar şekerli yerseniz çürük riski de o kadar artar. Sadece ne yediğiniz değil, ne zaman yediğiniz de önemlidir. Sık aralıklarla şekerli yiyecek tüketmek, bu yiyecekleri şeker içermeyen bir öğünle yemekten de daha kötüdür. Bakterilerin asite dönüştürecek şekeri ne kadar çok olursa çürüme riski de o kadar artar.


Ortodontik Tedavinin Riskleri
Tüm tıbbi tedavilerde olduğu gibi ortodontik tedavinin de bazı riskleri vardır.
* Çürük ve dişeti hastalıkları: Ağız bakımı iyi olmayan hastada ortodontik tedaviye başlanmamalıdır.
* Dişin zarar görmesi: Eğer dişler tedavi boyunca iyi fırçalanmazsa dişin üzerinde kalıcı lekeler görülür.
* Ağız dokularının yaralanması, herhangi bir parçanın yutulması gerçekleşebilir.
* Kök erimesi: Çok nadirde olsa tedavi sırasında meydana gelebilecek bir durumdur.
* Tedavi sırasında ve sonrasında büyüme: Tedavi sırasında gerçekleşen büyüme tedaviye olumlu katkıda bulunabileceği gibi istenmeyen yönde de olabilir.
* Çene eklemi problemi: Bazen ortodontik tedavi sırasında veya sonrasında problem çıkabilir.
* Tedavi süresinin hastanın büyümesine,tedavi boyunca sık sık kırılan apareylere ve hastanın uyumsuzluğuna bağlı olarak uzaması.


» Ortodontik Tedavi Dişlerime Zarar Verir mi ?

Ortodontik tedavi sırasında hekminizin size anlattığı kurallara uyduğunuz ve ağız bakımına gereken özeni gösterdiğiniz takdirde bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz düşecektir.


» Ortodontik tedavi (tel tedavisi) pahalı mıdır ?

Ortodontik tedavi uzun süreli bir tedavidir. Ortodontik tedavilerin vakaların zorluğuna, tedavi süresine ve uygulanacak olan tedavi tekniğine, seçilecek diş teline göre ücretler değişmektedir. Ortodontik tedavi ile kendi doğal dişlerinizle estetik sağlanmaktadır.

 • Lazerle Diş Tedavisi
 • Gülüş Tasarımı
 • Diş Beyazlatma
 • Ortodonti
 • Cerrahi
 • İmplant
 • Protezler
 • Tedavi
 • Kanal Tedavisi
 • Diş eti hastalıkları
 • Çocuk Diş Hekimliği
 • Ağız ve Diş Bakımı
 • Pembe Estetik
 • Diş İmplant
 • Beyazlatmaı
 • Çocuklarda Ortodonti
 • Diş Hekimliği Korkusu
 • Laminalar
 • Ortodonti
 • Diş Fırçalama